Gift Vensterschool Martiniziekenhuis voor de speelkamer

g
In het kader van het ‘noaberschap’ tussen de vensterschool Hoornse wijken en het Martini Ziekenhuis hebben verschillende instanties (Boerhaaveschool, De Blokhut, De Blokkendoos, Battello, Peuteropvang Hoornse Meer en MJD) een kerstmarkt georganiseerd. Ondanks het slechte weer was de opkomst groot en er is een mooi bedrag ingezameld.
Vanochtend zijn vier kinderen op bezoek geweest om het bedrag van maar liefst 531,25 euro persoonlijk te overhandigen aan Gonnie Westerhof, Verpleegkundige Kinderen. Het bedrag wordt besteed aan de aankleding van de speelkamer van de afdeling Dagverpleging Kinderen.

Boerhaaveschool, een school voor iedereen!

Zoekt u een levendige basisschool in het zuiden van de stad Groningen? Met betrokken medewerkers en ouders en bruisende plannen? Of zit uw kind al op de Boerhaaveschool?

Op deze website vindt u veel informatie over montessorionderwijs, de zorg voor de kinderen, het team, de rol van de ouders, de schoolorganisatie, en nog veel meer.

U zult zien dat de Boerhaaveschool werkt met de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’.

Wilt u eens komen kijken in de Boerhaaveschool? U bent welkom! Belt of mailt u met de directeur voor een afspraak.