Scholenmarkt

Scholenmarkt 2014: voorlichting voor groep 8
Op 12 en 13 november 2014 houden alle scholen voor openbaar en christelijk voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden een Scholenmarkt in Martiniplaza in Groningen. 
Je bent beide dagen tussen 18.00 en 21.00 uur van harte welkom. 
Op deze informatiemarkt kun je met leerlingen en docenten van verschillende scholen praten. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijk­heden.

Boerhaaveschool, een school voor iedereen!

Zoekt u een levendige basisschool in het zuiden van de stad Groningen? Met betrokken medewerkers en ouders en bruisende plannen? Of zit uw kind al op de Boerhaaveschool?

Op deze website vindt u veel informatie over montessorionderwijs, de zorg voor de kinderen, het team, de rol van de ouders, de schoolorganisatie, en nog veel meer.

U zult zien dat de Boerhaaveschool werkt met de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’.

Wilt u eens komen kijken in de Boerhaaveschool? U bent welkom! Belt of mailt u met de directeur voor een afspraak.