Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 wordt Passend Onderwijs ingevoerd. Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. De invoering van Passend Onderwijs vraagt veel voorbereiding van alle scholen. In deze nieuwsbrief leest u hoever de voorbereidingen in onze regio zijn gevorderd en wat er de komende periode gaat gebeuren.

Nieuwsbrief Passend Onderwijs

Extra editie nieuwsbrief Passend Onderwijs april 2014

Link naar de website Passend onderwijs Groningen

Boerhaaveschool, een school voor iedereen!

Zoekt u een levendige basisschool in het zuiden van de stad Groningen? Met betrokken medewerkers en ouders en bruisende plannen? Of zit uw kind al op de Boerhaaveschool?

Op deze website vindt u veel informatie over montessorionderwijs, de zorg voor de kinderen, het team, de rol van de ouders, de schoolorganisatie, en nog veel meer.

U zult zien dat de Boerhaaveschool werkt met de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’.

Wilt u eens komen kijken in de Boerhaaveschool? U bent welkom! Belt of mailt u met de directeur voor een afspraak.