Belangrijke informatie groep 8

Er komen spannende tijden aan voor groep 8!
Om een weloverwogen keuze te maken voor het VO gaan de kinderen samen met hun ouders zich de komende periode oriënteren op de vervolgstap.

Wat:                      Voorlichtingsavond Openbare VO-Scholen Groningen Zuid
Datum:                 Dinsdag 25 november
Tijd:                      zaal open 19.15 aanvang 19.30
Locatie:                Brederoschool
(opgavestrookje inleveren bij de leerkracht)

Daarnaast zullen wij met alle kinderen van groep  8 op 17 november een bezoek brengen aan het AOC-Terra en op 24 november aan het Rummerinkhof. Verdere informatie hierover is verstuurd via mijnschoolinfo.nl.

Met vriendelijke groet,
De bovenbouwleerkrachten.

 

Boerhaaveschool, een school voor iedereen!

Zoekt u een levendige basisschool in het zuiden van de stad Groningen? Met betrokken medewerkers en ouders en bruisende plannen? Of zit uw kind al op de Boerhaaveschool?

Op deze website vindt u veel informatie over montessorionderwijs, de zorg voor de kinderen, het team, de rol van de ouders, de schoolorganisatie, en nog veel meer.

U zult zien dat de Boerhaaveschool werkt met de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’.

Wilt u eens komen kijken in de Boerhaaveschool? U bent welkom! Belt of mailt u met de directeur voor een afspraak.